Openplay.sk

Nezaradené

Spôsoby diagnostického pozorovania v terapii hrou

Liečebný pedagóg musí pri terapeutickej intervencii efektívne pozorovať a pozorované zaznamenávať. Pozorovanie je spôsob poznávania klienta. Neformálne pozorujeme takmer stále. To však nestačí. Až keď pozorované skutočnosti zaznamenáme a analyzujeme, získame podklady k následnému intervenovaniu. Každý terapeut si časom vytvorí vlastný štýl, ktorý mu poskytne dostatok informácií k napomáhaniu terapeutickým…
Čítať viac

Bábika reprezentujúca bábätko v terapeutickej herni

V prípadoch, v ktorých liečebný pedagóg pracuje so psychologicky zranenými deťmi sa odporúča pripraviť do ponuky terapeutickej herne aj hračky, ktoré reprezentujú starostlivosť o malé bábätko. Môže ísť o bábiky - bábätká rôznych rozmerov. Pripravíme bábätko, ktoré je v životnej veľkosti i malé až miniatúrne bábiky najlepšie z príjemných mäkkých…
Čítať viac

Terapia hrou

Terapia hrou je formou liečebnopedagogickej pomoci pri zvládaní výchovných problémov prostredníctvom voľnej a zámerne riadenej hry zohľad�?ujúc eko-systémové súvislosti. Je interpersonálnym procesom, v ktorom prebiehajú intrapsychické zmeny. Klientove výchovné potreby sú v kontexte terapeutického vzťahu vyjadrené jazykom hry.
Čítať viac

Ihriská pre naše deti �?? smutne pálčivý problém

Často sa zamýšľam nad žalostnou situáciou ihrísk pre našich najmenších. Hojdačky. Buď nie sú vôbec, alebo sú nenamaľované a vŕzgajú, nemajú bezpečnostné retiazky a pod nimi tvrdý betón. Preliezky. Nebezpečné, vysoké, železné monštrá sú žiaľ ešte stále pozostatkom komunizmu.
Čítať viac

Formy hry dieťaťa v druhom polroku života

Nezávislosť dieťaťa vďaka jeho zvýšenej pohyblivosti narastá. Dôležitým ostáva stála prítomnosť jednej vzťažnej kontaktnej osoby - väčšinou matky. Tým, že je s dieťaťom najčastejšie, najlepšie pozná a rýchlo dekóduje jeho potreby. Je tým, kto dianie okolo dieťaťa riadi a organizuje. Všetci ostatní ľudia, ktorí sa nachádzajú v bezprostrednom okolí dieťaťa…
Čítať viac

Uspávanie dieťaťa raného veku

Sociálne vhodnému správaniu sa dieťa učí postupne a vlastným tempom, ktoré treba rešpektovať. K sociálnemu správaniu patria i predspánkové rituály, zaspávanie i spanie samotné. Zaspávať samostatne bez prítomnosti rodiča sa musí dieťa postupne naučiť. Aj to je súčasť podpory separačného procesu a nárastu autonómie dieťaťa. V tomto citlivom prechodnom čase…
Čítať viac

Samostatnosť dieťaťa v druhom polroku života

Podporovať samostatnosť dieťaťa znamená zareagovať na jednu z najdôležitejších úloh tohto vývinového obdobia a tou je nárast autonómie. Tým, že dieťaťu pri týchto jeho veľmi markantných snahách „ja sám!" pomôžeme samostatne zvládnuť jednotlivé úkony, vyšleme jasný signál ako si ho vážime a ako mu dôverujeme. Tak môže rásť i jeho…
Čítať viac

Zaspávanie batoľaťa s rodičmi

Názory na zaspávanie dieťaťa s rodičmi sa rôznia medzi odborníkmi i samotnými rodičmi. Počas celého dňa sa malé dieťa zdržiava pri matke, alebo inej vzťažnej osobe. Je to prirodzené, prostredníctvom matky sa dieťa učí a preniká do sveta. Pozrime sa na zaspávanie a s tým súvisiace pocity. Príde večer, čas…
Čítať viac