Openplay.sk

Hra

Vývin predchádzajúci vzniku a rozvoju symbolickej hry

Dieťa spočiatku dospelého napodobňuje priamo. Činnosť a správanie dospelého pozoruje a snaží­ sa ho v rámci svojich možností­ čo najpresnejšie napodobniť. Ví¤čšinou k tomu potrebuje a vyžaduje aj rovnaké skutočné predmety či pomôcky, ako použí­va dospelý. Rodič utiera podlahu handrou. Dieťa chce tiež do rúk handru a utierať zem vedľa…
 • 0
 • Hra
 • Prečítané 4625 krát
Čítať viac

K hudbe hrou

Hudba je silný komunikačný prostriedok. Mnohí­ významní­ skladatelia ju často označujú ako reč, pričom obsah, ktorý nám hudba sprostredkúva je zrozumiteľný pre všetkých ľudí­. Ako každý jazyk, aj hudba je reč, ktorú treba spoznať a naučiť sa jej rozumieť. Práve preto je cieľom tohto programu oboznamovanie detí­ predškolského veku s…
 • 0
 • Hra
 • Prečítané 12146 krát
Čítať viac

Sebavyjadrenie prostredníctvom hry

Hra, ktorú si dieťa riadi samé, je symbolickým jazykom sebaexpresie. Pretože jazykový vývin dieťaťa zaostáva za kognitívnym, komunikuje svoje chápanie sveta cez hru. V hre vyjadruje celú svoju osobnosť. Prostredníctvom hry môže dieťa vyhrať a zvládať skúsenosti, ktoré sú v realite hrozivé, konfliktné a mätúce. Ponúka sa tým odstup od…
 • 0
 • Hra
 • Prečítané 3111 krát
Čítať viac

Ochranná funkcia hry

V podobných prí­padoch nie je na mieste trestať dieťa za to, ako sa správa. Treba mu čo najrýchlejšie dopomôcť k oddychu - najlepšie k spánku. Veľmi dôležité je zachytiť prvé známky únavy, predchádzať vyčerpaniu sí­l a pomôcť dieťaťu oddychovať. Ak bolo dieťa vystavené nadmerným stimulom - napr. návšteve u lekára,…
 • 0
 • Hra
 • Prečítané 5988 krát
Čítať viac

Hojdanie dieťaťa

Kývavý pohyb „tam a späť" je krátkym vzdialení­m a opätovným priblí­žení­m sa dieťaťa. Ako sa hojdačka kĺže smerom k rodičovi, dieťa sa so širokým úsmevom teší­ na opätovné nadviazanie kontaktu. Dospelý môže pozití­vny efekt ešte prehĺbiť spievaní­m alebo recitovaní­m do rytmu hojdania. Žiadne mechanické autí­čko na mince, pohybujúce sa za…
 • 0
 • Hra
 • Prečítané 3495 krát
Čítať viac

Bezpečná hra v druhom polroku života dieťaťa

Dieťa vo veku od šiestich mesiacov približne do jedného roka je charakteristické zvýšenou fyzickou aktivitou. Dostáva sa do vertikálnej roviny, tým že sa posadí. Neskôr sa táto rovina ešte zvýši, postavením sa na nohy popri pevnej opore a už je len krôčik s prvým samostatným krokom. Tieto významné pohybové medzníky…
 • 0
 • Hra
 • Prečítané 3066 krát
Čítať viac

Diagnostika symbolickej hry

Milý poslucháč kurzu Diagnostika v terapii hrou! Vítam Vás na druhom (a zárove�? i treťom) internetovom kurze z TH! Najbližšie sa osobne stretneme na hodine 25.11.2004. Pozvala som hosťa - liečebnú pedagogičku, ktorá porozpráva o skúsenostiach s aplikáciou hier v CVVP. Preto v tomto kurze posielam vlastne spracované dve témy:…
 • 0
 • Hra
 • Prečítané 3574 krát
Čítať viac

Podmienky pre hru dieťaťa do troch rokov

Dieťa sa hrá najradšej tam, kde je mama. Tam sa cíti bezpečne. Prostredie, v ktorom sa pohybuje malé dieťa musí byť zabezpečené voči možným úrazom. Je nutné odstrániť ostré hrany, nestabilný nábytok, zakryť elektrické zástrčky a neustále kontrolovať nebezpečenstvo aktuálnych rizík ako je napr. rozliata voda na podlahe, zakotúľaný malý…
 • 0
 • Hra
 • Prečítané 2915 krát
Čítať viac

Slobodná hra

Ak učiteľ na hodine telesnej výchovy zadá: "Dnes si na hodine �??zahráme" vybíjanú!", najdôležitejší aspekt hry - sloboda výberu sa stráca a z �??hry" ostane �??úloha". Niektoré deti sa môžu dobre zahrať, zabaviť (najmä tie, ktoré túto loptovú hru dobre ovládajú). Pre iné deti to bude len aktivita, ktorej sa…
 • 0
 • Hra
 • Prečítané 3031 krát
Čítať viac

Odraz obdobia stabilizácie chôdze dieťaťa v jeho hre

Nastupuje obdobie koordinácie pohybov hrubej a jemnej motoriky. Mení sa kvalita i kvantita manipulačno-pohybových hier. Objavuje sa predsymbolické hrové napodob�?ovanie činností, ktoré vykonávajú dospelí. Dôležité je zabezpečiť pre dieťa dostatok priestoru pre bezpečný a voľný pohyb a primerané množstvo kvalitných hračiek, ktoré manipulačnú, pohybovú a napodobivú hru podporia. Základnou podmienkou…
 • 0
 • Hra
 • Prečítané 2931 krát
Čítať viac