Openplay.sk

Nezaradené

Prístup podporujúci vývin dieťaťa

Prístup dospelých podporujúci vývin dieťaťa je charakteristický niekoľkými zásadnými znakmi. Patria sem: Vytváranie a udržiavanie atmosféry pokoja, kľudu, ticha a harmónie v okolí dieťaťa. Detstvo je krásne, ale zároveň veľmi ťažké obdobie. Dieťa je vo veľkej miere závislé na vychovávateľoch, ktorí sa oň starajú, vytvárajú mu podmienky pre život. Dieťa…
Čítať viac

Bývanie s malým dieťaťom

Dieťa potrebuje veľa priestoru! Snahou je vytvoriť čo najviac priestoru aj vo veľmi stiesnených podmienkach. V období, keď je dieťa malé, dočasne odložme z domu všetky nepotrebné zbytočnosti (ozdoby, vázy, porcelán, vzácnejšie zbierky i priveľa dekorácie zo stien...). Priveľmi rozptyľujú pozornosť dieťaťa a vnášajú nepohodu do spolužitia dospelých s dieťaťom.…
Čítať viac

Prvé čítanie s dieťaťom do jedného roku

Vhodná kniha pre celkom malé dieťa raného veku obsahuje na stránke iba jeden obrázok, ktorý je nositeľom jedného pojmu. Obrázok na stránke je dostatočne zreteľný, veľký a čo možno najreálnejší (napr. fialový slon ťažko identifikovateľného tvaru je pre dieťa mätúca informácia). Využiť možno kvalitné leporelá - ale aj knihy s…
Čítať viac

Prvé čiary

Motivovať dieťa ku kresleniu vyžaduje dobrú prípravu. Zabezpečíme hrubé, krátke, drevené alebo voskové netoxické farbičky, s hrotom, ktorý nebude doostra zastrúhaný a vymedzíme plochu, ktorá môže byť pokreslená. Fixky síce zanechávajú hrubú stopu, ale nie sú veľmi vhodné pretože nepodnecujú precvičovanie vôľového ovládania sily prítlaku na podložku. Plochou na kreslenie…
Čítať viac

Komunikácia dospelého s dieťaťom v konfliktných situáciách

Bežným dennodenným konfliktom s malým dieťaťom sa pravdepodobne nevyhneme. Dieťa presadzuje svoju osobnosť, prejavuje svoju vôľu, potreby a nálady, ktoré sa niekedy iskrivo stretávajú so zámermi rodičov. Niekedy nás prepadá bezradnosť až zlosť, inokedy problém vyriešime pružne a účinne. Závisí to od viacerých vnútorných alebo vonkajších faktorov - niekedy od…
Čítať viac

Vytváranie a posil�?ovanie sociálnych zručností

Obdobie do troch rokov je v otázkach vybudovania dobrých základov sociálneho správania veľmi dôležité. Akonáhle sa dieťa postaví na vlastné nohy, dostáva sa do prvého kontaktu s rovesníkmi i neznámymi dospelými. Učí sa s nimi za asistencie rodiča adekvátne sociálne vychádzať (viď. „Prvé kamarátstva na pieskovisku"). Každá sociálna zručnosť musí…
Čítať viac

Presýpanie drobného dekoračného štrku z džbánika s dávkovacím uzáverom

Názov LP cvičenia: Presýpanie drobných dekoračných kamienkov z džbánika s dávkovacím uzáverom. Zámer LP cvičenia: - posiľňovanie drobných svalov ruky, uvedomenie si svalového napätia ruky a následného uvoľnenia, - cvičenie presnosti a - koncentrácie. Nosné pojmy: „prázdny", „plný" Potrebný materiál: - dva sklené džbániky rovnakej veľkosti - jeden s dávkovačom,…
Čítať viac

Diagnostika v terapii hrou

Pre potreby liečebnopedagogickej intervencie prostredníctvom metód terapie hrou je dôležité poznanie komplexnej situácie klienta a priebežné zaznamenávanie diania a prejavov prežívania a správania priamo na terapii. K vytvoreniu týchto záznamov je potrebné veľmi detailne diagnostikovať hru zúčastnených klientov. Pozorujeme pri tom rôzne aspekty hry a kladieme ich do súvisu s…
Čítať viac