Openplay.sk

Opatrnosť pri štúdiu odbornej dokumentácie o klientovi

Základnú vstupnú orientáciu o problematike potencionálneho klienta liečebnopedagogickej starostlivosti získame z niekoľkých zdrojov. Jedným je štúdium dostupnej dokumentácie iných odborníkov, ktorí klienta diagnostikovali a nejakým spôsobom intervenovali.

Tu možno len nabádať k opatrnosti pri prílišnom spoľahnutí sa na validitu získaných údajov. Je dobré všímať si, kto a kedy správu vypracoval, aký dlhý čas bol s klientom v kontakte a posúdiť nakoľko presne a zodpovedne mohol problém pochopiť i v širších súvislostiach. Liečebný pedagóg môže z tejto vstupnej dokumentácie vychádzať, ale posudzovanú problematiku si musí zasadiť do komplexnejších eko-systémových súvislostí sám.

Referujúce dokumenty môžu byť často ovplyvnené príliš úzkym odborným pohľadom na problém, zaťažené vysokou mierou príliš subjektívneho posúdenia situácie a neaktuálne z hľadiska časového vypracovania posudku. Rizikom neobjektívnych záverov tiež býva posudzovanie klienta len v klinických podmienkach. Posudzovaný jednotlivec sa správa v rozličných prostrediach rôzne a na tento aspekt býva často v posudkoch zabúdané.


Veľmi často sa liečebný pedagóg ani nedostane do priameho kontaktu s mnohými odborníkmi, ktorí problém klienta posudzovali - každý zo svojho úzkeho uhla pohľadu. Práve preto je nevyhnutné každý odborný dokument o probléme jednotlivca starostlivo zvážiť a potvrdiť si jeho aktuálnosť a platnosť vlastnými pozorovaniami realizovanými súbežne s liečebnopedagogickou intervenciou.

Zanechajte komentár

Uistite sa, že ste zadali všetky potrebné informácie označené hviezdičkou (*). HTML kód nie je povolený