Openplay.sk

Sylabus ku kurzu "Diagnostika v terapii hrou"

Názov kurzu: Terapia hrou I. - Diagnostika v terapii hrou
Prerekvizity: Liečebná pedagogika I, II, ?vod do terapie hrou
Vyučujúci: Petra Mitašíková, PhD.

Konzultácie: Šoltésová ul, miestnosť č. 355 (treba vopred dohovoriť na tlf. 0903 - 422 169)

E-mail kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Katedra: Liečebná pedagogika
Miesto konania kurzu: Moskovská ul. miestnosť č. 106
�?as konania kurzu: 17.00 - 18.30

Cieľ: Kurz pomôže poslucháčom pochopiť dôležitosť presného diagnostického hodnotenia komplexnej životnej situácie klienta prostredníctvom hry. Praktickou aplikáciou rozličných diagnostických techník nadobudnú zručnosti potrebné k získavaniu, analyzovaniu a vyhodnocovaniu údajov.

Témy kurzu:

 • spôsoby získavania informácií;
 • zaznamenávanie získaných údajov;
 • analytické vyhodnocovanie údajov;
 • vyhotovenie schémy problémovej anamnézy klienta;
 • symbolická hra ako diagnostický prostriedok;
 • diagnostika konštruktívnej hry;
 • transdisciplinárna evaluácia;
 • posudzovanie hrovej interakcie rodiča s dieťaťom;
 • zhodnocovanie vývinu hrového správania;
 • kontinuálne pozorovanie individuálnej a skupinovej participácie na terap. stretnutiach.

Literatúra ku štúdiu bude odporúčaná v priebehu konania kurzu. Učebné texty budú uvere�?ované na www.openplay.sk v sekcii Liečebná pedagogika - Terapia hrou.

Podmienky ukončenia kurzu:

 1. Aktívna účasť na kurze (možné sú len dve absencie vopred ospravedlnené).
 2. Spracovávanie priebežných písomných zadaní a ich odovzdanie najneskôr v termíne konania nasledujúceho kurzu.
 3. Vypracovanie 5 pozorovaní hry jedného vybraného klienta. Ku každému pozorovaniu bude vypracované analytické zhodnotenie a návrh konkrétnych liečebnopedagogických opatrení.
 4. Záverečný písomný test (všetky písomné práce musia byť odovzdané pred absolvovaním záverečného testu)

Zanechajte komentár

Uistite sa, že ste zadali všetky potrebné informácie označené hviezdičkou (*). HTML kód nie je povolený