Openplay.sk

Bábika reprezentujúca bábätko v terapeutickej herni

V prípadoch, v ktorých liečebný pedagóg pracuje so psychologicky zranenými deťmi sa odporúča pripraviť do ponuky terapeutickej herne aj hračky, ktoré reprezentujú starostlivosť o malé bábätko. Môže ísť o bábiky - bábätká rôznych rozmerov. Pripravíme bábätko, ktoré je v životnej veľkosti i malé až miniatúrne bábiky najlepšie z príjemných mäkkých materiálov.

K výbave patria aj predmety reprezentujúce starostlivosť o malé bábätko. Odporúčajú sa tzv. „family-related" a „nurturance toys" - teda hračky, ktoré predstavujú rodinu a opatrovanie: rodinné bábiky, zmenšený domček so zariadením a vybavením, bábiku - bábätko, šatôčky na prezliekanie, kojeneckú fľašku, nádobu na vodu a na naberanie vody, kuchynskú výbavu.


Hra dieťaťa s bábikou bábätkom môže reprezentovať hneď niekoľko aspektov. Patria sem:

  • Ako je dieťa výchovne vedené vstupovať do kontaktov a vzťahov k iným ľuďom - v tomto prípade ľuďom slabším. Dieťa môže manipulovať s bábikou nežne, starostlivo ale i nevšímavo a hrubo. Ak sa niektorý prejav pravidelne v hre opakuje, liečebný pedagóg ho zaznaméná a posúdi v širších súvislostiach.
  • Vyjadrenie prechodne náročnej, komplikovanej či ináč zaťažujúcej situácie, v ktorej sa dieťa nachádza. Môže ísť napr. o ťažšie zvládanie príchodu nového dieťaťa do rodiny. V týchto situáciách sa dieťa samé identifikuje za bábätko a začne sa tak správať aj v hre. Nežnosť a starostlivosť začne vyžadovať vo vzťahu k samému sebe.
  • Psychologické zranenie dieťaťa prezentované agresívnym alebo bizardným správaním sa k bábike - bábätku. V terapeutickej herni sa môžeme stretnúť s takými prejavmi ako je ťahanie bábiky po zemi, jej hádzanie, ubližovanie, prípadne i zahrabávanie do piesku.

Bábika - bábätko patrí do štandartnej výbavy terapeutickej herne. Množstvo prídavného materiálu k bábätku a umožnenie opätovného a prehĺbeného prehrávania tejto témy záleží od diagnostického vyhodnotenia problematiky klienta. Hra s bábätkom môže vyjadriť rodinné tendencie, potrebu spracovať prechodne konfliktnú situáciu alebo nutnosť dlhodobejšie intenzívne pôsobiť v smere diagnostiky príčin problémového správania sa dieťaťa a normalizovania jeho životnej situácie.

Zanechajte komentár

Uistite sa, že ste zadali všetky potrebné informácie označené hviezdičkou (*). HTML kód nie je povolený