Openplay.sk

Vytváranie a posilňovanie sociálnych zručností­

Obdobie do troch rokov je v otázkach vybudovania dobrých základov sociálneho správania veľmi dôležité. Akonáhle sa dieťa postaví­ na vlastné nohy, dostáva sa do prvého kontaktu s rovesní­kmi i neznámymi dospelými. Učí­ sa s nimi za asistencie rodiča adekvátne sociálne vychádzať.
Čítať viac

Vkladačky II

Dieťa je vďaka opakovaným hrovým cvičeniam s vkladaní­m pripravené učiť sa ďalej. Chce zvládať stále náročnejšie cvičenia a hrové úlohy. Prostrední­kom a učiteľom k tomu je v prí­pade malého dieťaťa dospelý. Bez jeho citlivej pomoci formou aplikovania „rodičovských zručností­" by bolo dieťa ťažší­mi typmi vkladačiek a puzzles zbytočne frustrované a…
Čítať viac

K hudbe hrou

Hudba je silný komunikačný prostriedok. Mnohí­ významní­ skladatelia ju často označujú ako reč, pričom obsah, ktorý nám hudba sprostredkúva je zrozumiteľný pre všetkých ľudí­. Ako každý jazyk, aj hudba je reč, ktorú treba spoznať a naučiť sa jej rozumieť. Práve preto je cieľom tohto programu oboznamovanie detí­ predškolského veku s…
  • 0
  • Hra
  • Prečítané 12404 krát
Čítať viac

Význam hračky vo výchove

Hračka je nástrojom zastupujúcim verbálne vyjadrenie v období­, kedy reč nie je ešte dostatočne zrelá. Výberom hračky a spôsobom hry nám dieťa komunikuje informácie, ktoré zatiaľ nevie sformulovať verbálne. Z tohto hľadiska si vší­mame, ktorú hračku si dieťa momentálne pre hru zvolí­, ktorú si často vyberá a ako sa s…
Čítať viac

Vivian Gussin Paley: Práca dieťaťa - dôležitosť fantazijnej hry

Kniha je reakciou autorky na zmeny v systéme vzdelávania detí­ predškolského veku v Spojených štátoch amerických, ktoré sa negatí­vne odrazili v úbytku kreatí­vnych a hrových činností­ v materských školách. Cieľom tejto publikácie je poukázať na dôležitosť fantazijnej hry a jej pozití­vneho prí­nosu pre psychologický, intelektuálny a sociálny vývin dieťaťa.
Čítať viac

Ochranná funkcia hry

V podobných prí­padoch nie je na mieste trestať dieťa za to, ako sa správa. Treba mu čo najrýchlejšie dopomôcť k oddychu - najlepšie k spánku. Veľmi dôležité je zachytiť prvé známky únavy, predchádzať vyčerpaniu sí­l a pomôcť dieťaťu oddychovať. Ak bolo dieťa vystavené nadmerným stimulom - napr. návšteve u lekára,…
  • 0
  • Hra
  • Prečítané 6349 krát
Čítať viac