Openplay.sk

Výchova

Vytváranie a posilňovanie sociálnych zručností­

Obdobie do troch rokov je v otázkach vybudovania dobrých základov sociálneho správania veľmi dôležité. Akonáhle sa dieťa postaví­ na vlastné nohy, dostáva sa do prvého kontaktu s rovesní­kmi i neznámymi dospelými. Učí­ sa s nimi za asistencie rodiča adekvátne sociálne vychádzať.
Čítať viac

Pochopené dieťa spolupracuje

Výchova malých detí vyžaduje veľa času a trpezlivosti. Ak venujeme dieťaťu dostatok času pozorne sledujúc jeho hry a iné prejavy, dospejeme k hlbšiemu porozumeniu toho, čo nám svojím spôsobom komunikuje. Hysterické plače, výbuchy hnevu, hádzanie sa o zem, negativizmus sú krajnými prejavmi, ktorými dieťa komunikuje, že nebolo dospelým pochopené. Existujú…
Čítať viac

Tréning dieťaťa na používanie toalety

Pred samotným aktívnym nácvikom môžeme robiť s dieťaťom prípravné cvičenia v čase, keď na to máme kľud a pohodu. Patria sem: Nechávať dieťa občas bez plienky. Dieťa vykoná potrebu niekoľkokrát do nohavíc, čo zanechá nepríjemný pocit mokra a mláčku. To je dôležité pre uvedomenie si, že ciká, že to vychádza…
Čítať viac

Stabilizujúce prvky vo výchove

Uvediem niekoľko príkladov rituálov, ktoré sú stabilne vykonávané s nejakým konkrétnym predmetom, v určitom čas, na vybranom mieste, v rovnakej situácii, s vybranou osobu či spôsobom prevedenia. Takéto aktivity pozitívne pôsobia v smere ochrany pokoja, rovnováhy a pohody v okolí dieťaťa. K rituálom spojeným so spaním patrí napr. zaspávanie s…
Čítať viac

Zvládanie detských konfliktov

U dieťaťa, ktoré je vývinovo v procese osamostatňovania, sa rodičia veľmi skoro stretnú s náročnými výchovnými situáciami týkajúcimi sa jeho správania. Dieťa sa postupne stáva samostatnou osobnosťou, čo so sebou prináša časté konflikty. K úspešnému predchádzaniu a zvládaniu konfliktov s dieťaťom pomáha cieľavedomá podpora dvoch dôležitých oblastí. Naučiť dieťa bezpodmienečne…
Čítať viac