Openplay.sk

Nezaradené

Začíname s vkladačkami

Vhodnými prípravnými cvičeniami sú napr. hry, kde dieťa ukladá pokrievky rôznych rozmerov na hrnce. Ich kruhový tvar napomôže, aby bolo dieťa pri vkladaní úspešné. Rôzna váha pokrievok potrápi detskú ručičku a precvičí koordináciu pohybov. Ak sa to dieťaťu darí, môže rodič ponúknuť obyčajnú krabicu s kruhovými výrezmi, kde dieťa vhadzuje…
Čítať viac

S malým dieťaťom do prírody

Dospelý je pre dieťa zo začiatku sprievodcom. Odhaľuje mu veľké maličkosti v prírode, zoznamuje ho s tým, čo je okolo: �??Počuješ, ako spieva ten drozd? Ovo�?aj tento tulipán! Skús sa dotknúť kôry stromu!". Dieťa takéto uvedenie do nového prostredia potrebuje, aby sa mohlo cítiť bezpečne. Ak nás volá, ťahá za…
Čítať viac

Respect for a child´s choice

A support of a child's self-confidence depends on reactions of close people. A lot of conflicts, power struggles and tantrums are caused just by excessive asserting adult's own way, which is often mistaken for natural authority. One way of approaching a child is to control, command and guide from a…
Čítať viac

Rozvíjanie komunikácie u dieťaťa s mentálnym postihnutím pomocou využitia terapie hrou a komunikačných kariet (náčrt úvodnej fázy)

Lennie (pre ochranu dieťaťa uvádzam namiesto mena pseudonym) je 9-ročné dievča, ktoré som spoznala pri mojej praxi v jednom zariadení v Nemecku. Keď som vstúpila do bytu, uvidela som Lennie ako sa na m�?a na okamih uprene pozrela, akoby ma za chvíľu mala prečítanú od hlavy až po päty. Hneď…
Čítať viac

Dear Reader, Let me introduce our vision

Dear Reader, Let me introduce our vision and re Dear Reader, Let me introduce our vision and reasons why we established this site. OpenPlay.sk is an internet project of Openplay Association. Openplay Association was founded in April 2004 in Bratislava, Slovakia. The main mission of the Openplay Association is research…
Čítať viac

Take advantage of every opportunity

�??Would you like to pour juice into another glass? Here is a clean glass and I will help you with it. We spelt a bit, but it doesn't matter. Look, we will wipe it like this. Would you like to play a bit more with juice? Wait a minute, I…
Čítať viac

Na detskom ihrisku

A to už je druhá oblasť problémov a potenciálnych konfliktov. U malého dieťaťa sú spočiatku sociálne kompetencie ešte nezrelé a nerozvinuté. Dospelá - pre dieťa vzťažná osoba - musí byť stále nablízku, pomáhať a asistovať pri vzniknutých a neraz veľmi dynamických sociálnych stretnutiach. Rodič súčasne zastáva i úlohu „tlmočníka" pretože…
Čítať viac

Nástup a začiatky symbolickej hry

Medzi určujúce znaky nástupu symbolickej hry u dieťaťa patria: Krátke hrové epizódy toho, čo dieťa prežilo v realite a čo na�? urobilo zvlášť silný dojem. Dieťa nájde na zemi paličku. Pretaviac svoju predstavu do hry, začne spontánne znázor�?ovať na sebe, že sa �??akože" holí, rovnako ako to robí jeho ocko…
Čítať viac

Hráme sa s dieťaťom symbolicky

Dieťa väčšinou spoločnosť dospelého spoluhráča víta, často ju samé iniciuje. Stačí si na chvíľu k dieťaťu, ktoré sa hrá prisadnúť a pozorovať. Dospelý dekóduje obsah hry a následne sa na túto tému napojí. Dieťa predstiera, že rodiča k�?mi imaginárnym jedlom a očakáva v tomto smere (symbolickú) odpoveď. Dospelý sa bude…
Čítať viac

Podpora plazenia a lezenia dieťaťa po štyroch

Po prvotnej popôrodnej adaptácii sa učia rodičia s dieťaťom navzájom komunikovať. Ide o dôležitý predpoklad, ktorý pozitívne vplýva na povzbudzovanie dieťaťa k pohybovej aktivite. Dieťa spočiatku reaguje na vnútorné i vonkajšie podnety plačom a telesnou aktivitou. Uvediem niekoľko spôsobov podnecovania novorodenca s cieľom vyvolať u neho fyzické reakcie. Patria sem…
Čítať viac