Openplay.sk

Nezaradené

Sú dve alternatívy ako publikovať v naš

Sú dve alternatívy ako publikovať v našom časopise. Prvou je písať články menšieho rozsahu - tzv. odborné texty. Odborný text je príspevok kratšieho rozsahu, venuje sa len jednému čiastkovému odbornému problému, alebo prináša autorovu odbornú skúsenosť. Druhou alternatívou je publikovať príspevky väčšieho rozsahu tzv. odborné štúdie. Odborná štúdia je príspevok…
Čítať viac

Blato na hranie

Pre dieťa má hra s blatom veľmi významnú úlohu. Ak blato nie je vytvorené prírodou (zemina zmiešaná s dažďom), môže si ho dieťa vyrobiť samé. V procese „výroby“ blata dochádza okrem iného k hmatovej stimulácii a poznávaniu vlastností vody a zeme, ktoré sa v blato zmenia. Pri hre s blatom…
Čítať viac

Začíname s drevenými kockami

Na deti v súčasnosti útočí priveľa hlučných a rýchlo sa meniacich podnetov z okolitého prostredia. Naučme deti brániť sa proti tejto hyperstimulácii napr. �??meditáciou" prostredníctvom sústredeného hrania. Hlboké sústredenie sa na hru nevzniká len tak samo od seba. Aj to treba u dieťaťa systematicky pestovať. Vypnime preto televízor a poďme…
Čítať viac

Význam "maca" na spanie

Mama: "...a rozprávky je koniec. Tak pusu, zhasneme svetlo a ide sa spinkať.“ Eliška: „Hm, mami, ešte mi daj maca!“ Obľúbené hračky sa vekom menia. V každom období vývinu, uprednostňuje dieťa niečo iné. Naopak „maco“ sprevádza dieťa dlhší čas, niekedy aj do dospelosti. Výber, ktorá hračka bude "maco" je individuálny…
Čítať viac

Sylabus ku kurzu "Aplikácie terapie hrou"

Predmet: Terapia hrou III. - Aplikácie terapie hrou Prerekvizity: Liečebná pedagogika I, II, �?vod do terapie hrou. Terapia hrou I, II. Vyučujúci: Petra Mitašíková, PhD. Katedra: Liečebná pedagogika Konzultácie: Šoltésová ul, miestnosť č. 355 (treba vopred dohovoriť na tlf. 0903 - 422 169) E-mail kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená…
Čítať viac

Hrová komunikácia dospelého s dieťaťom

Komunikácia na verbálnej i neverbálnej úrovni je dôležitým výchovným faktorom. Prebieha medzi dospelým a dieťaťom i deťmi samotnými. �?spech je vo veľkej miere založený na komunikácii, kde tok informácií prúdi oboma smermi. Pokiaľ dieťa komunikuje bez vonkajšej odozvy dospelého alebo spoluhráčov - cíti sa osamotené. Ak komunikuje nadmerne rodič, alebo…
Čítať viac

Začíname sa hrať s drevenými kockami

Drevené kocky rôznych farieb, tvarov, veľkostí a najmä využitia patria u detí medzi veľmi obľúbené hračky. Prvé skúšobné manipulovanie s kockami je zoznamovacie. Dieťa si jednotlivé kocky poťažká v rukách - zistí ich váhu, ohmatá všetky hrany, povrchy, obliny, ovonia ich a často i ochutná. Búchaním kociek jednu o druhú,…
Čítať viac

Dôležité aspekty diagnostického pozorovania

Prvé, čo si hrový terapeut pri pozorovaní hry musí všimnúť je, či sa klient vôbec hrá. Uvediem príklad hry dvoch chlapcov rovnakého veku Olivera a Marcela. Chlapci sa rozhodli skladať si obrázok z drevených kociek. Oliver berie do rúk kocky, ukladá ich podľa obrázku, verbálne si činnosť komentuje, opravuje Marcela,…
Čítať viac

Prvé kamarátstva na pieskovisku

Sypký piesok je lákavým materiálom, ktorý vyzýva dieťa celostne. Brodenie sa v piesku, skákanie doň, prehrabávanie sa podnecuje pohyby veľkých svalových skupín. Jemnú motoriku rozvíja naberanie piesku, presýpanie, zahrabávanie, kopanie tunelov, stavanie hradov. Na piesku navyše vždy stretneme aj nejakých kamarátov. Na pieskovisko si prinesieme farebné formičky, lopatky, kýbliky, ktoré…
Čítať viac

Nácvik spájania dvoch častí do celku

Vidieť rozžiarenú tvár dieťaťa, ktorému sa prvý krát podarilo zapojiť dva diely stavebnice je krásne. Deti to dokážu približne v roku a pol. „Jednoduchému" zapojeniu dvoch dielov do celku predchádzajú hodiny usilovného precvičovania a zdokonaľovania k tomu potrebných zručností. Pred samotným zapojením dieťa objekty: vzťahuje - páruje k sebe z…
Čítať viac