Openplay.sk

Nezaradené

Rodičovské zručnosti

Akú úlohu zohrávajú v tomto „učebnom procese" rodičia? Veľmi významnú. Pri sprístupňovaní sveta dieťaťu používajú tzv. rodičovské zručnosti. Patria sem: modelovanie; asistovanie; motivovanie. Modelovanie určitej životnej situácie znamená sprístupňovanie sveta detskému chápaniu cez vlastný príklad. Predvádzanie niečoho nového rodičia intuitívne zjednodušujú, nové javy zreteľne pomenúvajú a veľmi názorne predvádzajú. Používajú…
Čítať viac

Terapia hrou u sexuálne zneužívaných detí

Milý poslucháč kurzu Aplikačná terapia hrou! Vítam Ťa na prvej hodine kurzu, ktorá je realizovaná cez internet. Pozorne si prečítaj sprievodný text. Zodpovedanie otázok v texte je potrebné odovzdať 3.11.2004 na hodine (budeme s tým ešte pracovať). Akékoľvek otázky, nezrovnalosti k úlohám môžeš zaslať emailom a ja obratom odpoviem. Prajem…
Čítať viac

Téma: Pôsobenie liečebného pedagóga u hospitalizovaných detí

Pôsobenie liečebného pedagóga u hospitalizovaných pacientov má veľký význam v humanizácii zdravotníctva. Do sterilného prostredia nemocnice vnáša ľudský rozmer, ktorý je nápomocný pri uzdravovaní. Jeho úlohy sú v zásade dve: preventívna (prevencia emocionálnych zranení spôsobených pobytom v nemocnici) a terapeutická (udržiavať vývinové optimum u pacientov, prispievať k dosiahnutiu želateľného zdravotného…
Čítať viac

Diagnostika v terapii hrou!

Milý poslucháč kurzu Diagnostika v terapii hrou! Vítam Vás na prvej hodine kurzu, ktorá bude realizovaná cez internet. Pozorne si prečítajte sprievodný text. Vypracovanie úloh v texte je potrebné do 28.10.2004! Vypracované úlohy je možné spolu s prvým záznamom z pozorovania poslať mailom, alebo odovzdať vytlačené priamo na hodine. Akékoľvek…
Čítať viac

Spracovanie témy

Po prečítaní sprievodného textu si prosím vyber jednu z horeuvedených terapeutických aktivít využívaných v nemocniciach a priprav ju do konkrétnej použiteľnej podoby. Môže ísť o jednoduché počítačové spracovanie zábavného hárka s obrázkami alebo vlastnými ilustráciami, môže ísť o napísanie �??hospital story", môže ísť o vyrobenie návrhu na menovky s fotkami…
Čítať viac

Terapia hrou v nemocnici

Milý poslucháč kurzu Aplikovaná terapia hrou! Vítam Ťa na druhej hodine kurzu, ktorá je realizovaná cez internet. Pozorne si prečítaj sprievodný text. Akékoľvek otázky, nezrovnalosti k úlohám môžeš zaslať emailom a ja obratom odpoviem. Želám veľa tvorivých nápadov pri praktickom spracovaní tejto témy. Osobne sa stretneme v stredu 24.11. 2004…
Čítať viac

Sarah Newman: Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením

V radostnom očakávaní dieťaťa si takmer nikto nepripúšťa to, že by dieťa mohlo byť postihnuté. S takouto krutou realitou sa však musí vyrovnávať množstvo rodičov. Autorka knihy je sama matkou postihnutého dieťaťa. Na základe toho, že autorka nemá psychologické ani pedagogické vzdelanie, môže kniha pôsobiť nedôveryhodne a povrchne. Napriek tomu…
Čítať viac

Rešpektovať voľbu dieťaťa

Podpora vývinu sebadôvery dieťaťa je závislá od reakcií najbližšieho okolia. Veľa konfliktov, bojov o moc, záchvatov zlosti je spôsobených práve nadmerným presadzovaním vôle dospelých, ktoré bývajú mylne zamieňané za prirodzenú autoritu. Vládnuť, komandovať, nariaďovať z diaľky je jedným spôsobom prístupu k dieťaťu. Skloniť sa na jeho úroveň, počúvať, pozorovať a…
Čítať viac

Využiť každú príležitosť

Dieťa objaví na stolíku položený pohár s džúsom a snaží sa ho preliať do iného pohára. V prvom momente máme pohnútku voči tomuto pokusu rázne zakročiť so slovami: „Nie, nie, nechaj to, to nesmieš s džúsom robiť". Táto situácia sa však dá v prospech dieťaťa veľmi dobre využiť. „Chceš preliať…
Čítať viac

Učenie hrou a prácou

Dieťa získava mnoho skúseností pozorovaním a napodobňovaním dospelých. Imituje ich aktivity prostredníctvom hry i „naostro" v skutočných situáciách. Od malička treba dieťa čo najčastejšie zapájať do bežného chodu života rodiny. Každodenné práce popri malom dieťati asi nepôjdu rodičom tak od ruky, ale dôležitejšie ako vykonať veľa práce je ponúknuť dieťaťu…
Čítať viac