Openplay.sk

Presýpanie drobného dekoračného štrku z džbánika s dávkovacím uzáverom

Názov LP cvičenia:
Presýpanie drobných dekoračných kamienkov z džbánika s dávkovacím uzáverom.

Zámer LP cvičenia:
- posiľňovanie drobných svalov ruky, uvedomenie si svalového napätia ruky a následného uvoľnenia,
- cvičenie presnosti a
- koncentrácie.

Nosné pojmy: „prázdny", „plný"

Potrebný materiál:
- dva sklené džbániky rovnakej veľkosti - jeden s dávkovačom, ktorý treba mechanicky stlačiť, aby sa materiál začal sypať (džbániky najlepšie z bieleho, priesvitného skla - aby bolo vidieť, ako sa materiál sype a bolo počuť šumivý zvuk),
- drobný, zafarbený dekoračný štrk (kamienky sú ťažké a dobre sa presýpajú),
- tácka,
- lievik,
- metlička a zmetáčik.

Príprava prostredia:
- Na tácke v polici je pripravený džbánik s dávkovacím vrchnákom, v ktorom je nasypaný drobný štrk a vedľa je položený druhý prázdny džbánik.

Motivačné prvky cvičenia:
- Zafarbený dekoračný štrk vytvorí v sklených nádobách dobrý farebný kontrast. Je zreteľne viditeľný, keď sa sype do nádoby, ako ho pribúda, či nejaký ostane v nádobe, alebo sa stane (opraviteľná) chyba - štrk sa vysype mimo džbánika na tácku. Farebnosť materiálu podnecuje zrakové vnímanie.
- Padanie drobného štrku do sklenej nádoby vytvára zaujímavý zvuk, čo stimuluje sluchové vnímanie.

Postup:
- Liečebný pedagóg presne od začiatku až do konca predvedie cvičenie. Sedí vpravo od dieťaťa (ak je sám pravák), aby dieťa mohlo dobre pozorovať postup cvičenia. Povzbudzuje dieťa, aby vydržalo pozorovať ukážku až do konca. Dieťa je vynikajúci pozorovateľ a všíma si detaily demonštračnej ukážky.
- Liečebný pedagóg uchopí džbánik pravou rukou, palcom stláča dávkovač. Ľavou rukou džbánik podopiera, aby bol pri presýpaní lepšie fixovaný a predišlo sa rozsypaniu štrku po tácke.Ukáže prázdy džbán a povie: „Prázdny". Ukáže na plný džbán a povie: „Plný".
- Cvičenie je ukončené, až keď je zafarbený drobný štrk opäť presypaný v džbániku s dávkovačom a celý materiál uložený v polici na tácke.

Variácie:
- presýpanie iného malého sypkého materiálu napr. ryže, krupice, zafarbeného dekoračného piesku.

Kontrola správnosti cvičenia.
- Ak dieťa urobí chybu -napr. rozsype materiál po tácke, terapeut mu ukáže, ako môže chybu opraviť samostatne. Tácku nakloní a štrk zosype do rohu a pomocou lievika ho vsype späť do džbánika.
- Ak sa stane, ze sa štrk rozsype po stole, alebo po zemi, povzbudíme dieťa, aby ho zmietlo metličkou do stredu stola a nahrnulo na zmetáčik a cez lievik vsypalo naspäť do džbánu.

- Pre samotné dieťa je kontrolou správnosti prevádzaného cvičenia plný džbán (ak nie je plný, znamená to, že veľa materiálu sa rozsypalo mimo)

Poznámky k priebehu terapeutického cvičenia:
- Ak sú svaly ruky dieťaťa slabé, alebo prechodne zoslabnuté (napr. po úraze ruky) - cvičenie rozdelíme a po chvíľke sypania džbánik položíme na tácku a ruky krúživými pohybmi uvoľníme, vytrasieme.

- Ak dieťa robí chybu, terapuet radšej ukáže cvičenie ešte raz. Ak poukazuje na chybu prevádzania cvičenia dieťaťom priamo počas cvičenia, ľahko stratí radosť z hry a motiváciu pokračovať.

Konečný cieľ: Dieťa presýpa materiál do džbánu suverénne, bez rozsýpania materiálu po tácke alebo po zemi.

Pokračujúce cvičenie: Presýpanie z trochu väčších džbánikov s cieľom posiľňovať svalstvo rúk.

Orientačný vek: od 3 rokov - pribl. do 5 rokov

Zanechajte komentár

Uistite sa, že ste zadali všetky potrebné informácie označené hviezdičkou (*). HTML kód nie je povolený