Openplay.sk

Uspávanie dieťaťa raného veku

Sociálne vhodnému správaniu sa dieťa učí postupne a vlastným tempom, ktoré treba rešpektovať. K sociálnemu správaniu patria i predspánkové rituály, zaspávanie i spanie samotné. Zaspávať samostatne bez prítomnosti rodiča sa musí dieťa postupne naučiť. Aj to je súčasť podpory separačného procesu a nárastu autonómie dieťaťa. V tomto citlivom prechodnom čase…
Čítať viac

Zaspávanie batoľaťa s rodičmi

Názory na zaspávanie dieťaťa s rodičmi sa rôznia medzi odborníkmi i samotnými rodičmi. Počas celého dňa sa malé dieťa zdržiava pri matke, alebo inej vzťažnej osobe. Je to prirodzené, prostredníctvom matky sa dieťa učí a preniká do sveta. Pozrime sa na zaspávanie a s tým súvisiace pocity. Príde večer, čas…
Čítať viac

Význam "maca" na spanie

Mama: "...a rozprávky je koniec. Tak pusu, zhasneme svetlo a ide sa spinkať.“ Eliška: „Hm, mami, ešte mi daj maca!“ Obľúbené hračky sa vekom menia. V každom období vývinu, uprednostňuje dieťa niečo iné. Naopak „maco“ sprevádza dieťa dlhší čas, niekedy aj do dospelosti. Výber, ktorá hračka bude "maco" je individuálny…
Čítať viac

Samostatnosť dieťaťa v druhom polroku života

Podporovať samostatnosť dieťaťa znamená zareagovať na jednu z najdôležitejších úloh tohto vývinového obdobia a tou je nárast autonómie. Tým, že dieťaťu pri týchto jeho veľmi markantných snahách „ja sám!" pomôžeme samostatne zvládnuť jednotlivé úkony, vyšleme jasný signál ako si ho vážime a ako mu dôverujeme. Tak môže rásť i jeho…
Čítať viac

Sú dve alternatívy ako publikovať v naš

Sú dve alternatívy ako publikovať v našom časopise. Prvou je písať články menšieho rozsahu - tzv. odborné texty. Odborný text je príspevok kratšieho rozsahu, venuje sa len jednému čiastkovému odbornému problému, alebo prináša autorovu odbornú skúsenosť. Druhou alternatívou je publikovať príspevky väčšieho rozsahu tzv. odborné štúdie. Odborná štúdia je príspevok…
Čítať viac

Blato na hranie

Pre dieťa má hra s blatom veľmi významnú úlohu. Ak blato nie je vytvorené prírodou (zemina zmiešaná s dažďom), môže si ho dieťa vyrobiť samé. V procese „výroby“ blata dochádza okrem iného k hmatovej stimulácii a poznávaniu vlastností vody a zeme, ktoré sa v blato zmenia. Pri hre s blatom…
Čítať viac