Openplay.sk

Prvé kamarátstva na pieskovisku

Sypký piesok je lákavým materiálom, ktorý vyzýva dieťa celostne. Brodenie sa v piesku, skákanie doň, prehrabávanie sa podnecuje pohyby veľkých svalových skupín. Jemnú motoriku rozvíja naberanie piesku, presýpanie, zahrabávanie, kopanie tunelov, stavanie hradov. Na piesku navyše vždy stretneme aj nejakých kamarátov. Na pieskovisko si prinesieme farebné formičky, lopatky, kýbliky, ktoré…
Čítať viac

Rodičovské zručnosti

Akú úlohu zohrávajú v tomto „učebnom procese" rodičia? Veľmi významnú. Pri sprístupňovaní sveta dieťaťu používajú tzv. rodičovské zručnosti. Patria sem: modelovanie; asistovanie; motivovanie. Modelovanie určitej životnej situácie znamená sprístupňovanie sveta detskému chápaniu cez vlastný príklad. Predvádzanie niečoho nového rodičia intuitívne zjednodušujú, nové javy zreteľne pomenúvajú a veľmi názorne predvádzajú. Používajú…
Čítať viac

Terapia hrou u sexuálne zneužívaných detí

Milý poslucháč kurzu Aplikačná terapia hrou! Vítam Ťa na prvej hodine kurzu, ktorá je realizovaná cez internet. Pozorne si prečítaj sprievodný text. Zodpovedanie otázok v texte je potrebné odovzdať 3.11.2004 na hodine (budeme s tým ešte pracovať). Akékoľvek otázky, nezrovnalosti k úlohám môžeš zaslať emailom a ja obratom odpoviem. Prajem…
Čítať viac

Nácvik spájania dvoch častí do celku

Vidieť rozžiarenú tvár dieťaťa, ktorému sa prvý krát podarilo zapojiť dva diely stavebnice je krásne. Deti to dokážu približne v roku a pol. „Jednoduchému" zapojeniu dvoch dielov do celku predchádzajú hodiny usilovného precvičovania a zdokonaľovania k tomu potrebných zručností. Pred samotným zapojením dieťa objekty: vzťahuje - páruje k sebe z…
Čítať viac

Diagnostika v terapii hrou!

Milý poslucháč kurzu Diagnostika v terapii hrou! Vítam Vás na prvej hodine kurzu, ktorá bude realizovaná cez internet. Pozorne si prečítajte sprievodný text. Vypracovanie úloh v texte je potrebné do 28.10.2004! Vypracované úlohy je možné spolu s prvým záznamom z pozorovania poslať mailom, alebo odovzdať vytlačené priamo na hodine. Akékoľvek…
Čítať viac

Spracovanie témy

Po prečítaní sprievodného textu si prosím vyber jednu z horeuvedených terapeutických aktivít využívaných v nemocniciach a priprav ju do konkrétnej použiteľnej podoby. Môže ísť o jednoduché počítačové spracovanie zábavného hárka s obrázkami alebo vlastnými ilustráciami, môže ísť o napísanie �??hospital story", môže ísť o vyrobenie návrhu na menovky s fotkami…
Čítať viac