Openplay.sk

Vývin predchádzajúci vzniku a rozvoju symbolickej hry

Dieťa spočiatku dospelého napodobňuje priamo. Činnosť a správanie dospelého pozoruje a snaží­ sa ho v rámci svojich možností­ čo najpresnejšie napodobniť. Ví¤čšinou k tomu potrebuje a vyžaduje aj rovnaké skutočné predmety či pomôcky, ako použí­va dospelý. Rodič utiera podlahu handrou. Dieťa chce tiež do rúk handru a utierať zem vedľa…
  • 0
  • Hra
  • Prečítané 4625 krát
Čítať viac

Hojdanie dieťaťa

Kývavý pohyb „tam a späť" je krátkym vzdialení­m a opätovným priblí­žení­m sa dieťaťa. Ako sa hojdačka kĺže smerom k rodičovi, dieťa sa so širokým úsmevom teší­ na opätovné nadviazanie kontaktu. Dospelý môže pozití­vny efekt ešte prehĺbiť spievaní­m alebo recitovaní­m do rytmu hojdania. Žiadne mechanické autí­čko na mince, pohybujúce sa za…
  • 0
  • Hra
  • Prečítané 3496 krát
Čítať viac

Andrea Strachota: Medzi nádejou a úzkosťou

Prenatálna diagnostika sa stala neodmysliteľnou súčasťou lekárskej starostlivosti o tehotné ženy. Jej dopadu na preží­vanie nastávajúcich rodičov sa však venuje málo pozornosti. Autorka publikácia preto ponúka priestor téme emocionálneho vplyvu predpôrodných vyšetrení­ na rodičov. Publikácia je svojim obsahom ojedinelá. Prináša autentické výpovede párov, ktoré využili ponuky prenatálnej diagnostiky (ďalej len…
Čítať viac

Spôsoby diagnostického pozorovania v terapii hrou

Liečebný pedagóg musí pri terapeutickej intervencii efektívne pozorovať a pozorované zaznamenávať. Pozorovanie je spôsob poznávania klienta. Neformálne pozorujeme takmer stále. To však nestačí. Až keď pozorované skutočnosti zaznamenáme a analyzujeme, získame podklady k následnému intervenovaniu. Každý terapeut si časom vytvorí vlastný štýl, ktorý mu poskytne dostatok informácií k napomáhaniu terapeutickým…
Čítať viac

Bábika reprezentujúca bábätko v terapeutickej herni

V prípadoch, v ktorých liečebný pedagóg pracuje so psychologicky zranenými deťmi sa odporúča pripraviť do ponuky terapeutickej herne aj hračky, ktoré reprezentujú starostlivosť o malé bábätko. Môže ísť o bábiky - bábätká rôznych rozmerov. Pripravíme bábätko, ktoré je v životnej veľkosti i malé až miniatúrne bábiky najlepšie z príjemných mäkkých…
Čítať viac