Openplay.sk

Bublifuk

Bublifuk je obľúbenou hračkou azda všetkých detí. Nádherné farebné bubliny, ktoré z neho vychádzajú dokážu na detských tvárach vyčariť úsmev a rozžiaria nejedny detské oči. Podľa odporúčaní výrobcov je vhodný pre detí od troch rokov, ale jeho obľubu badať i u detí mladších - samozrejme pod dohľadom dospelej osoby. Hra…
Čítať viac

Začíname s drevenými kockami

Na deti v súčasnosti útočí priveľa hlučných a rýchlo sa meniacich podnetov z okolitého prostredia. Naučme deti brániť sa proti tejto hyperstimulácii napr. �??meditáciou" prostredníctvom sústredeného hrania. Hlboké sústredenie sa na hru nevzniká len tak samo od seba. Aj to treba u dieťaťa systematicky pestovať. Vypnime preto televízor a poďme…
Čítať viac

Začíname sa hrať s drevenými kockami

Drevené kocky rôznych farieb, tvarov, veľkostí a najmä využitia patria u detí medzi veľmi obľúbené hračky. Prvé skúšobné manipulovanie s kockami je zoznamovacie. Dieťa si jednotlivé kocky poťažká v rukách - zistí ich váhu, ohmatá všetky hrany, povrchy, obliny, ovonia ich a často i ochutná. Búchaním kociek jednu o druhú,…
Čítať viac

Sylabus ku kurzu "Aplikácie terapie hrou"

Predmet: Terapia hrou III. - Aplikácie terapie hrou Prerekvizity: Liečebná pedagogika I, II, �?vod do terapie hrou. Terapia hrou I, II. Vyučujúci: Petra Mitašíková, PhD. Katedra: Liečebná pedagogika Konzultácie: Šoltésová ul, miestnosť č. 355 (treba vopred dohovoriť na tlf. 0903 - 422 169) E-mail kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená…
Čítať viac

Hrová komunikácia dospelého s dieťaťom

Komunikácia na verbálnej i neverbálnej úrovni je dôležitým výchovným faktorom. Prebieha medzi dospelým a dieťaťom i deťmi samotnými. �?spech je vo veľkej miere založený na komunikácii, kde tok informácií prúdi oboma smermi. Pokiaľ dieťa komunikuje bez vonkajšej odozvy dospelého alebo spoluhráčov - cíti sa osamotené. Ak komunikuje nadmerne rodič, alebo…
Čítať viac

Dôležité aspekty diagnostického pozorovania

Prvé, čo si hrový terapeut pri pozorovaní hry musí všimnúť je, či sa klient vôbec hrá. Uvediem príklad hry dvoch chlapcov rovnakého veku Olivera a Marcela. Chlapci sa rozhodli skladať si obrázok z drevených kociek. Oliver berie do rúk kocky, ukladá ich podľa obrázku, verbálne si činnosť komentuje, opravuje Marcela,…
Čítať viac