Openplay.sk

Hra a citový vývin dieťaťa

Symbolická hra dieťaťu umož�?uje opätovne si prehrať niektoré prežité momenty alebo celé situácie z bežného života, ktoré na�? citovo zapôsobili. Vďaka hre sa pozrie a spracuje daný zážitok ešte raz a to hneď na troch úrovniach. Prehrá ho ako filmový herec, riadi ako tvorca a režisér v jednej osobe a…
  • 0
  • Hra
  • Prečítané 2587 krát
Čítať viac

Diagnostika v terapii hrou

Pre potreby liečebnopedagogickej intervencie prostredníctvom metód terapie hrou je dôležité poznanie komplexnej situácie klienta a priebežné zaznamenávanie diania a prejavov prežívania a správania priamo na terapii. K vytvoreniu týchto záznamov je potrebné veľmi detailne diagnostikovať hru zúčastnených klientov. Pozorujeme pri tom rôzne aspekty hry a kladieme ich do súvisu s…
Čítať viac

Presýpanie drobného dekoračného štrku z džbánika s dávkovacím uzáverom

Názov LP cvičenia: Presýpanie drobných dekoračných kamienkov z džbánika s dávkovacím uzáverom. Zámer LP cvičenia: - posiľňovanie drobných svalov ruky, uvedomenie si svalového napätia ruky a následného uvoľnenia, - cvičenie presnosti a - koncentrácie. Nosné pojmy: „prázdny", „plný" Potrebný materiál: - dva sklené džbániky rovnakej veľkosti - jeden s dávkovačom,…
Čítať viac