Openplay.sk

Terapia hrou

Terapia hrou je formou liečebnopedagogickej pomoci pri zvládaní výchovných problémov prostredníctvom voľnej a zámerne riadenej hry zohľad�?ujúc eko-systémové súvislosti. Je interpersonálnym procesom, v ktorom prebiehajú intrapsychické zmeny. Klientove výchovné potreby sú v kontexte terapeutického vzťahu vyjadrené jazykom hry.
Čítať viac

Bezpečná hra v druhom polroku života dieťaťa

Dieťa vo veku od šiestich mesiacov približne do jedného roka je charakteristické zvýšenou fyzickou aktivitou. Dostáva sa do vertikálnej roviny, tým že sa posadí. Neskôr sa táto rovina ešte zvýši, postavením sa na nohy popri pevnej opore a už je len krôčik s prvým samostatným krokom. Tieto významné pohybové medzníky…
  • 0
  • Hra
  • Prečítané 2986 krát
Čítať viac

Sebavyjadrenie prostredníctvom hry

Hra, ktorú si dieťa riadi samé, je symbolickým jazykom sebaexpresie. Pretože jazykový vývin dieťaťa zaostáva za kognitívnym, komunikuje svoje chápanie sveta cez hru. V hre vyjadruje celú svoju osobnosť. Prostredníctvom hry môže dieťa vyhrať a zvládať skúsenosti, ktoré sú v realite hrozivé, konfliktné a mätúce. Ponúka sa tým odstup od…
  • 0
  • Hra
  • Prečítané 3010 krát
Čítať viac

Ihriská pre naše deti �?? smutne pálčivý problém

Často sa zamýšľam nad žalostnou situáciou ihrísk pre našich najmenších. Hojdačky. Buď nie sú vôbec, alebo sú nenamaľované a vŕzgajú, nemajú bezpečnostné retiazky a pod nimi tvrdý betón. Preliezky. Nebezpečné, vysoké, železné monštrá sú žiaľ ešte stále pozostatkom komunizmu.
Čítať viac

Formy hry dieťaťa v druhom polroku života

Nezávislosť dieťaťa vďaka jeho zvýšenej pohyblivosti narastá. Dôležitým ostáva stála prítomnosť jednej vzťažnej kontaktnej osoby - väčšinou matky. Tým, že je s dieťaťom najčastejšie, najlepšie pozná a rýchlo dekóduje jeho potreby. Je tým, kto dianie okolo dieťaťa riadi a organizuje. Všetci ostatní ľudia, ktorí sa nachádzajú v bezprostrednom okolí dieťaťa…
Čítať viac