Openplay.sk

Odraz obdobia stabilizácie chôdze dieťaťa v jeho hre

 • Autor 
 • Publikované v Hra
 • Prečítané 2931 krát

Nastupuje obdobie koordinácie pohybov hrubej a jemnej motoriky. Mení sa kvalita i kvantita manipulačno-pohybových hier. Objavuje sa predsymbolické hrové napodob�?ovanie činností, ktoré vykonávajú dospelí. Dôležité je zabezpečiť pre dieťa dostatok priestoru pre bezpečný a voľný pohyb a primerané množstvo kvalitných hračiek, ktoré manipulačnú, pohybovú a napodobivú hru podporia.

Základnou podmienkou hrových cvičení je nutnosť zachovania slobody voľby - splnenie kritérií slobodnej hry. Ponúkame na výber z hračiek primeraných vývinovej úrovni konkrétneho dieťaťa, upravujeme prostredie na hru príp. modelovo činnosti predvedieme. Nemalo by ísť o �??vyučovanie dieťaťa" tomu, čo my ako dospelí považujeme za vhodné učenia. Cvičenia nesmú byť zamie�?ané za zámerné nacvičovanie, pretože by sa z cvičení stratilo to najpodstatnejšie a najužitočnejšie a to aspekt hry ako slobody prejavu. Dieťa presne vie, čo si má vybrať a čo si má precvičiť. Dieťa cvičí toľko, koľko potrebuje.

Ponúkam niekoľko príkladov manipulačných, pohybových a napodobivých hrových cvičení rozdelených do niekoľkých okruhov kvôli lepšej prehľadnosti. V skutočnosti je často nemožné tieto cvičenia takto presne rozlíšiť a určiť. Vo veľkej väčšine prípadov ide o kombinované pohybovo-manipulačné cvičenia (napr. prenášanie kamienkov a hádzanie ich do vody jazera alebo potoka) alebo kombinované motoricko-napodob?ovacie cvičenia (napr. česanie sa skutočným hrebe�?om).

Manipulačné hrové cvičenia:
Cvičenia s pieskom:

 • naberanie piesku na lopatku;
 • naberanie piesku lopatkou do nádoby;
 • vysýpanie piesku z nádoby;
 • presýpanie piesku z nádoby do inej nádoby;
 • miešanie mokrého piesku.

Cvičenia s vodou:

 • naberanie vody do nádobky;
 • vylievanie vody;
 • prelievanie vody z nádoby do inej nádoby.

Cvičenia s viacerými rovnakými alebo podobnými menšími (nie celkom malými) predmetmi:

 • prekladanie z nádoby do nádoby
 • vyberanie a vkladanie (napr. zo zásuvky do prúteného koša, z misky do džbánu);
 • vykladanie z nádoby na plochu (napr. stola, police, podlahy);
 • vyberanie - prenášanie - ukladanie (napr. vybranie v prúteného koša a prenesenie do police na druhom konci miestnosti);
 • podávanie kociek zo stavebnice rodičovi, ktorý pre dieťa stavia;
 • rozpájanie kociek napr. Lego Duplo;
 • zbieranie kamienkov, lístočkov, mušlí, drievok, šišiek.

Cvičenia postupnosti:

 • vkladanie nádob do najväčšej podľa postupnosti;
 • ukladanie nádob na najväčšiu do výšky, do šírky;
 • navliekanie krúžkov na tyč podľa veľkosti.

Cvičenia sebaobsluhy:

 • vyzúvanie ponožiek;
 • miešanie v pohári, tanieri;
 • jedenie lyžicou;
 • pitie z pohára.

Iné cvičenia �??šikovnosti":

 • prevliekanie korálok na pokrútenom drôte;
 • zasúvanie kľúča do kľúčovej dierky;
 • listovanie v knižke s tvrdými a mäkkými stranami;
 • čmáranie hrubými pastelkami na vodorovné a zvislé plochy;
 • stláčanie tlačidiel;
 • zámerné zapínanie a vypínanie tlačidiel;
 • rozpájanie kociek Lego Duplo;
 • trhanie trávy, lístkov, kvietkov.

Pohybové hrové cvičenia:

Cvičenia bez hračky:

 • vliezanie do..., vyliezanie na..., preliezanie cez prekážku;
 • chodenie po schodoch s pomocou dospelého príp. držiac sa zábradlia;
 • vystupovanie na obrubníky chodníkov;
 • tancovanie podľa hudby;
 • pohybové hry vo vode (vo vani, v detskom bazéne);
 • dupanie;
 • chodenie po šikmej ploche (rovnej, trávnatej, zasneženej);
 • behanie, sadanie, vstávanie, sadanie do polodrepu;
 • vyliezanie na zvýšenú rovinu (napr. vyliezť a posadiť sa, postaviť sa na stoličku)
 • nahá�?anie sa;
 • skrývanie sa za...;
 • chodenie dozadu;
 • �??Pády dôvery" do perín, rodičovi do náruče;
 • chôdza v známom i neznámom prostredí - orientácia, samostatné chodenie po známej trase.

Cvičenia s hračkou:

 • tlačenie hračky;
 • ťahanie hračky;
 • zbieranie predmetov zo zeme (zohnúť sa - zdvihnúť);
 • prenášanie malých a veľkých predmetov;
 • ťahanie hračky a chodenie pri tom dozadu;
 • hádzanie lopty;
 • kopanie do lopty.

Cvičenia predsymbolického napodob?ovania:
dieťa si prikladá k uchu telefón, napodob�?uje vysávanie, utieranie, umývanie, miešanie �??kávy" a prenášanie imaginárnej kávy do úst sebe alebo rodičovi, �??akože" sa k�?mi lyžičkou, vyťukáva čísla na telefóne, prázdny pohárik naklá�?a k ústam �??akože" pije, túli si bábiku, džavoce do telefónu, napodob�?uje v�?tanie, skrutkovanie, opravovanie...
(Pozn. podľa Jeana Piageta- švajčiarskeho psychológa, ide o cvičenia ??oddialenej nápodoby" - ku ktorej dochádza v neprítomnosti predlohy).

Počas týchto experimentálnych cvičení dieťa intenzívne pozoruje a absorbuje všetko, čo sa deje s jeho alebo bez jeho pričinenia. Snažíme sa citlivo vnímať čomu sa práve venuje, aby sme ho zbytočne nevyrušili pri hlbokom zaujatí hrou. Podľa momentálnej situácie zvažujeme, či dieťa ponecháme popasovať sa s prekážkou, alebo či potrebuje nejakú formu našej pomoci.

�?asové rozpätie, kedy deti začínajú chodiť, je pomerne široké. Pohybuje sa približne okolo roka �?? niektoré deti začnú chodiť niekoľko mesiacov pred, iné po prvom roku. Chôdza sa následne ešte veľmi dlho zdokonaľuje. U detí, u ktorých sa stabilizuje chôdza, súčasne dochádza k uvoľ�?ovaniu rúk k manipulácii. Dieťa predmety nielen uchopuje, ale i samostatne nachádza, zbiera, prenáša, skúma ich vlastnosti a získanými skúsenosťami si systematicky rozširuje poznanie.

Zanechajte komentár

Uistite sa, že ste zadali všetky potrebné informácie označené hviezdičkou (*). HTML kód nie je povolený