Openplay.sk

Výber hračky

Autíčko či bábika sú príkladmi hračiek, s ktorými sa dieťa môže voľne hrať podľa svojich predstáv. Ak ponúkneme dieťaťu prvýkrát napr. pexeso, je prítomnosť rodiča pri hre dôležitá. Rodič pomáha pri strihaní, vysvetľovaní pravidiel alebo učení pojmov, ktoré jednotlivé obrázky zastupujú.

V detskej izbe je vhodné hračky rozdeliť. Na dostupné miesto uložiť tie, ktoré dieťa bezpečne ovláda a vie samo v hre využiť. Samostatne si z nich vyberie, s čím a ako sa chce hrať. Na vyššie viditeľné miesto umiestnime také, ktoré si vyžadujú pomocnú spoluúčasť rodiča. Dieťa ich síce vidí, môže si ich od rodiča vypýtať na hranie, ale voľne na ne nedosiahne. Bez pomoci dospelého by tieto hračky boli len vysypané, pomiešané, zničené a tým i znehodnotené. Dieťa ich ešte samo bez asistencie dospelého nevie vhodne využiť.

Pomoc zo strany dospelého si vyžadujú najmä edukačné hračky (pri hre s nimi sa má dieťa niečo konkrétne naučiť - majú cielený učebný zámer). Pomoc pri hre však nesmie byť zamieňaná za direktívne vyučovanie dieťaťa v zmysle - „pripravil som pre teba toto a chcem ťa to naučiť". V tomto prípade ide o niečo, čo chce viac dospelý ako dieťa a snaží sa do tejto vopred pripravenej vonkajšej štruktúry dieťa posunúť. Pomoc pri hre treba orientovať na dieťa, jeho záujem, rozsah jeho sústredenia a na rozvinutie toho, čo ho aktuálne oslovuje, čo je preň z vývinového hľadiska dôležité.

Pri výbere hračky platí zlaté pravidlo. Pozorovať dieťa pri hre, všímať si ako sa hrá, s čím sa hrá, čím by sme mohli ešte viac podporiť zručnosti, ktoré si dieťa práve precvičuje, ako rozvinúť témy, ktoré skúma. Ak zbadáme, že dieťa mame v kuchyni vkladá do celkom úzkych otvorov na fľaškách menšie predmety, je správny čas ponúknuť mu napr. drevený kubus na vhadzovanie geometrických tvarov cez vyrezané otvory. Ak dieťa na prechádzke postáva, odmieta samostatne chodiť, dáme mu do rúk hračky na tlačenie, či ťahanie a podporíme tak jeho záujem o chodenie.

Vhodnosť konkrétnej hračky pre dieťa možno posúdiť podľa nasledujúcich kritérií:

  • Hračka má byť trváca, estetická, bezpečná a funkčná. Najlepšie vyberať hračky z kvalitných prírodných materiálov - napr. z dreva, papieru, kovu či textilu.
  • Hračka má čo najpresnejšie kopírovať vývinovú úroveň dieťaťa a rozvinúť čo dieťa vie, ovláda, dokáže, má stavať na jeho aktuálnych záujmoch.
  • Hračka má byť podľa možnosti čo najjednoduchšia, aby bola podporou fantázii, predstavivosti, tvorivosti a tým i celkovému vývinu. Približuje dieťaťu realitu tak, že mu ju sprostredkuje zjednodušenú a rozloženú na veľmi konkrétne a zrozumiteľné časti.


Pozrime sa na niektoré vybrané hračky podľa vyššie uvedených kritérií. Drevená metla na hranie je trváca a estetická pretože je vyrobená z trvanlivého prírodného materiálu, je prispôsobená veľkosti dieťaťa a je funkčná pretože s ňou dieťa môže reálne zametať. Zrkadlí vývinovú úroveň dieťaťa ak mu túto hračku ponúkneme v čase, keď sa v symbolickom stvárňovaní reality (v symbolickej hre) snaží napodobňovať bežné činnosti v domácnosti. Je jednoduchá a dieťa ju môže tvorivo využiť aj na iné účely, na ktoré je primárne určená (môže ňou symbolicky reprezentovať napr. pušku alebo ju vo fantázii premeniť na koníka).

Inou hračkou je drevená kačička na paličke. Je určená na tlačenie, je trváca, estetická a funkčná (ak je vyrobená tak, že ju dieťa bez problémov dokáže pred sebou tlačiť). Zrkadlí vývinovú úroveň ak ju dieťaťu ponúkneme v čase, keď už má chôdzu stabilizovanú a potrebuje si ju ďalej rozvíjať. Podporuje primárne jednu vybranú funkciu a to chôdzu.

Príkladom hračky, ktorá horeuvedené kritériá nespĺňa je napr. umelohmotná korytnačka na baterky, ktorá po spustení (rodičom) hrá, svetielkuje a pohybuje sa po kolieskach. Trvácnosť a tým i bezpečnosť takejto hračky, ktorá je ľahko rozbitná je otázna. Estetičnosť vyhotovenia samotného zdeformovaného tvaru zvieraťa, použitých krikľavých farieb a bláznivo svetielkujúcich hviezdičiek v spojení s falošne reprodukovanou melódiou je nulová. Funkčnosť takejto hračky je krátka (baterky sú zabudované tak, že sa nedajú vymeniť). Z vývinového hľadiska nie je táto hračka vhodná ani pre celkom malé dieťa kvôli prenikavo hlučnej melódii a pohybu sprevádzanému vrčiacim mechanizmom koliesok. Ani staršie dieťa táto hračka neosloví. Pozrie si ju ako púťovú atrakciu a už sa k nej viac nevráti, lebo mu nič neponúka. Je predimenzovaná zvukovými a vizuálnymi stimulmi, ktoré zahlcujú pozornosť a dieťa sa v množstve vzájomne sa prekrývajúcich informácií stráca. Táto hračka preto nemôže aktivovať vnútorné zdroje dieťaťa k spontánnemu hraniu.

Hračka, ktorú dieťaťu ponúkneme má zrkadliť to, čo ho momentálne najviac zaujíma, čo sa chce o svete dozvedieť, čo sa chce naučiť, čo skúša, „trénuje", precvičuje. Dobrá hračka je tá, ku ktorej sa dieťa vracia, ktorú si vyberá viackrát, ktorá mu aj opakovane ponúka podnety na hru - na jej nové tvorivé variácie.

Hračka podnecujúca samostatnú voľnú hru dieťaťa presne zrkadlí svojimi ponúkanými možnosťami vývinovú úrove�? dieťaťa. Hračka, ktoré je jemne nad touto úrov�?ou vyžaduje pomoc dospelého. Ten ju dieťaťu predstaví a bude mu nápomocne asistovať pri prvých experimentálnych použitiach hračky v hre.

Zanechajte komentár

Uistite sa, že ste zadali všetky potrebné informácie označené hviezdičkou (*). HTML kód nie je povolený