Openplay.sk

Dokonalo jednoduchá hračka

To, čo vo vývine podporia dokonale do najmenších detailov priemyselne spracované hračky kopírujúce realitu, je len malým zlomkom toho, čo dieťaťu môžu ponúknuť hračky na prvý pohľad veľmi jednoduché, menej realistické, avšak precízne zhotovené.

Prečo to draho zaplatené - takmer dokonalé auto dieťa tak rýchlo omrzí? Prečo tá dokonalá plastová garáž ostáva stáť v kúte? Takéto hračky nepovzbudzujú detskú predstavivosť -neaktivizujú dieťa k hre. Sú také dokonalé - až sú nudné. Nič sa na nich nedá zmeniť, dorobiť, dostavať, dotvoriť či pomocou fantázie domyslieť.

Pre ilustráciu urobím porovnanie dvoch hračkárskych garáží pre autíčka. Prvú nazvem „Dokonalá" a druhú „Dokonalo-Jednoduchá".

„Dokonalá" garáž je vyrobená z plastu. Je ľahká a málo stabilná. Jej zloženie je definitívne - jednotlivé súčasti sa dieťaťom rozložiť do inej podoby nedajú. �?čel hračky ako celku je jednoznačne predznačený. Farebne veľmi výrazne sú odlíšené nájazdové cesty od pristávacej plošiny a od výťahu. Toto neodškriepiteľné vyznačenie je ešte podčiarknuté veľmi názornými nálepkami presne určujúcimi, kde bude stabilne bývať pumpa, kde vchod a kde okno. Týmto jasným predurčením akoby výrobca vyjadroval nedôveru vo fantáziu a tvorivosť dieťaťa. Garáž ostane vždy iba garážou. Neponúka ďalšie variácie hry. Pohyblivými časťami garáže sú dva výťahy - jeden pre autá, druhý pre panáčikov. Oba výťahy sú však veľmi ťažko ovládateľné. Dieťa vo veku, pre ktorý je táto hračka určená si s týmto výťahovým systémom neporadí. Zlá funkčnosť ho odradí od ďalších pokusov a pravdepodobne i od hry s touto hračkou.

„Dokonalo-Jednoduchá" garáž je vyrobená z dreva. Na ploche sa tak ľahko neposúva - manipulácia v nej je preto jednoduchšia. Tvoria ju tri izolované hranolovité súčasti, ktoré sa dajú rôzne kombinovať. �?čel hračky je iba jemne predznačený napr. tým, že na šikmej rovine je nakreslená prerušovaná stredová čiara a veľkým čiernym „P" (Parking) na boku jedného hranola je v skratke označený účel hračky. Jej sivo-biele farebné vyhotovenie si nenárokuje na definitívne „garážové" použitie. Detská fantázia poľahky z garáže urobí stajňu pre koníky, ohradu pre zvieratká, alebo domček pre bábiky. Dve ľahko ovládateľné garážové dvierka sú príjemným oživením hračky.

Investícia času i peňazí do dobrej hračky je investíciou výrazne podporujúcou učenie. Hra s kvalitnými hračkami je jednou z podmienok kvalitnej hry. Kvalitná hra je sústredeným a tvorivým procesom poznávania okolia i samého seba. Od sústredeného hrania je cesta k sústredenému učeniu jednoduchšia. Príprava dieťaťa na školské povinnosti, kde sa dôraz presúva z hry na učenie, začína už pri výbere hračiek.

Zanechajte komentár

Uistite sa, že ste zadali všetky potrebné informácie označené hviezdičkou (*). HTML kód nie je povolený