Logo
Vytlačiť túto stránku

Blato na hranie

Pre dieťa má hra s blatom veľmi významnú úlohu. Ak blato nie je vytvorené prírodou (zemina zmiešaná s dažďom), môže si ho dieťa vyrobiť samé. V procese „výroby“ blata dochádza okrem iného k hmatovej stimulácii a poznávaniu vlastností vody a zeme, ktoré sa v blato zmenia. Pri hre s blatom má dieťa rôzne možnosti. Môže z neho vytvárať reliéfy, môže doň prstom kresliť obrázky, vkladať rôzne predmety napr. kamienky, kvety, listy alebo ho môže prelievať z nádoby do nádoby v závislosti od jeho hustoty.

Všetky tieto a aj iné možnosti práce s blatom môže dieťa objavovať samé, čo podporuje jeho kreativitu a fantáziu. Manipulácia s blatom tiež prispieva k rozvoju motoriky. Ďalšou činnosťou, ktorú deti radi robia je skákanie do blata, alebo kráčanie po blate. Aj pri nej „skúmajú“ vlastnosti blata. A je to zmena oproti kráčaniu stále po tvrdej zemi.

Stanoviť hranice, kedy nie je vhodné hrať sa s blatom je samozrejme dôležité. Avšak aj zašpinenie sa možno práve od blata má svoj význam. Ak je dieťa príliš úzkostlivo vedené, aby sa nikdy nezašpinilo, je mu upieraná radosť z tvorby a slobody. Výsledkom takejto úzkostlivej výchovy a prepiatej ochrany je úzkostné dieťa.

Terapeutickým nástrojom k prekonávaniu úzkosti býva často práve práca s hlinou a niekedy i s blatom. �?zkostlivý klient sa učí slobodne sa zašpiniť...

Dieťa príde domov špinavé od blata, pretože sa hralo. �?o urobí väčšina rodičov, keď sa im ich ratolesť objaví vo dverách zablatená? Ako sa pozerajú rodičia na hru ich detí s blatom? �?asto vítajú zablatené dieťa vo dverách so slovami výčitky. Isteže �?? blato je materiál, ktorý špiní �?? ale zárove�? sa dá aj umyť, respektíve oprať.

Openplay 2018 © Všetky práva vyhradené